Oferta usług świadczonych przez Zespół rzeczoznawców:
  • Oceny techniczne z oszacowaniem wartości rynkowych pojazdów samochodowych w elektronicznym systemie INFO-EKSPERT, maszyn i urządzeń – sporządzane dla potrzeb banków, Lessingów, jak również dla potrzeb Urzędów Celnych, Komorników Sądowych i innych instytucji.
  • Oceny techniczne uszkodzeń pojazdów z wyliczeniem kalkulacji napraw w systemie AUDATEX. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu pełnego należnego odszkodowania. Przy szkodach całkowitych zespół ustala wartość pojazdu na dzień powstania szkody oraz wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.
  • Oceny jakości napraw mechanicznych pojazdów jak i napraw blacharsko – lakierniczych po kolizjach drogowych.
  • Oceny stanu technicznego przy zakupach pojazdów używanych z elektronicznym pomiarem grubości powłoki lakierowej


  • Oceny techniczne pojazdów zabytkowych dla potrzeb konserwatora zabytków.

  • Oceny techniczne ustalania numerów identyfikacyjnych pojazdów.

  • Oceny techniczne pojazdów wykonanych jako SAM oraz po przeróbkach.

  • Ustalanie zakładowych norm zużycia paliwa (litrażowanie) pojazdów i maszyn.

  • Analiza czasu pracy kierowców pod kątem ustawy o czasie pracy kierowców, analiza wykresówek klasycznych jak i danych zapisanych w tachografie elektronicznym.

  • Rzeczoznawcy wykonujący powyższy zakres czynności posiadają uprawnienia nadane przez Ministra infrastruktury, biegłych sądowych oraz biegłych skarbowych.44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 3, Tel. 32 231-05-45, e-mail: motoeksperci@wp.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Ruchu Drogowego i Towaroznastwa inż. Marian Dzieciuch